„AKTIVE POLAKKER I NORGE”

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) leder et treårig prosjekt „Aktive polakker i Norge” rettet mot polske innvandrere som bor i Norge. Prosjektet er støttet av IMDi.

Formålet med prosjektet er å innhente informasjon om hvilke utfordringer polske innvandrere møter i Norge, for å kunne tilrettelegge bedre informasjon og veiledning til denne gruppen. Prosjektet har etablert en veiledningstjeneste for polske innvandrere som foregår hovedsakelig på Skype, en spørreundersøkelse blant polske innvandrere i Norge og en referansegruppe med deltakere fra det polske miljøet og institusjoner i arbeids- og samfunnsliv. Det gjennomføres dialogmøter med polske innvandrere i fem større byer i Norge: Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. 

Har du spørsmål/innspill til prosjektet, eller ønsker du å delta i undersøkelsen for polske innvandrere i Norge? Ta kontakt med prosjektleder Zoja Ghimire.