POLSKI DIALOG

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę szerzenia wśród Polonii wiarygodnej i sprawdzonej wiedzy na temat życia w Norwegii, znajomości instytucji i przepisów, reguł, zwyczajów i różnic kulturowych.

Badania polskiej emigracji wyraźnie pokazują, że istnieje luka informacyjna i trudności z dostępnością do rzetelnej wiedzy. Ta luka dotyczy zarówno korzystania z usług opieki zdrowotnej, uprawnień wynikających z prawa do świadczeń socjalnych, obowiązków i praw rodziców polskich dzieci wychowywanych w Norwegii, zasad zatrudniania pracowników zagranicznych, którzy są w większym stopniu narażeni na wypadki w pracy i często pracują w warunkach niedostosowanych do norweskich przepisów.

Polacy stanowią największą mniejszość narodową w Norwegii, a coraz więcej osób decyduje się osiedlić tu na stałe. Zasady obowiązujące w społeczeństwie demokratycznym to równoprawny dostęp do informacji, znajomość swoich praw i obowiązków. Ta wiedza pozwala dokonywać najlepszych dla siebie wyborów. Stąd nasz cel by zwiększyć możliwości Polaków do aktywnego i równouprawnionego uczestnictwa w norweskim życiu zawodowym i społecznym.


Prowadzimy DIALOG ze społecznością polską poprzez następujące działania:

Badanie 'Polskie życie w Norwegii’ przeprowadzone w 2019 i 2020 roku przeczytasz tutaj.

Poradnictwo – praca, zdrowie i rodzina w Norwegii.

Wydarzenia – spotkania tematyczne z zakresu integracji oraz z polskimi specjalistami pracującymi w Norwegii. Informacje o aktualnych wydarzeniach znajdziesz na stronie Facebook Polski Dialog.

oraz DIALOG z organizacjami i instytucjami norweskimi.

Forum Współpracy i Dialogu zrzeszające polskich społeczników i polonijne organizacje pozarządowe działające na rzecz integracji Polaków w Norwegii. Wspólnie tworzymy arenę do wymiany doświadczeń i dialogu z norweskimi organizacjami.

W wyniku tych działań powstają materiały informacyjne i kolejne projekty, by odpowiedzieć na Wasze pytania i potrzeby.

Twoje doświadczenia, sugestie i opinie są dla nas ważne!