AKTYWNI POLACY
W NORWEGII

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę szerzenia wśród Polonii wiarygodnej i sprawdzonej wiedzy na temat życia w Norwegii, znajomości instytucji i przepisów, reguł, zwyczajów i różnic kulturowych.

Badania polskiej emigracji wyraźnie pokazują, że istnieje luka informacyjna i trudności z dostępnością do rzetelnej wiedzy. Ta luka dotyczy zarówno korzystania z usług opieki zdrowotnej, uprawnień wynikających z prawa do świadczeń socjalnych, obowiązków i praw rodziców polskich dzieci wychowywanych w Norwegii, zasad zatrudniania pracowników zagranicznych, którzy są w większym stopniu narażeni na wypadki w pracy i często pracują w warunkach niedostosowanych do norweskich przepisów.

Polacy stanowią największą mniejszość narodową w Norwegii, a coraz więcej osób decyduje się osiedlić tu na stałe. Zasady obowiązujące w społeczeństwie demokratycznym to równoprawny dostęp do informacji, znajomość swoich praw i obowiązków. Ta wiedza pozwala dokonywać najlepszych dla siebie wyborów. Stąd nasz cel by zwiększyć możliwości Polaków do aktywnego i równouprawnionego uczestnictwa w norweskim życiu zawodowym i społecznym.


Prowadzimy DIALOG ze społecznością polską poprzez następujące działania:

Ankietaprzeprowadzamy badanie i monitorowanie sytuacji Polaków w Norwegii.

Poradnictwo – na Skypie. Praca, Zdrowie, Rodzina w Norwegii

Wydarzenia – spotkania tematyczne z polskimi specjalistami pracującymi w Norwegii, odbywają się w Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger i Oslo.

oraz DIALOG z organizacjami i instytucjami norweskimi.

W wyniku tych działań powstaną broszury informacyjne, które będą odpowiedzią na Wasze potrzeby i pytania.

Twoje doświadczenia, sugestie i opinie są dla nas ważne!